kindik churrasi

Kindik churrasini davolash va uning sabablari

Kindik churrasi nima? Kindik halqasi orqali o‘tadigan churralarga kindik churralari deyiladi. Ushbu kindik churrasi hamma churralarning 6—8 foizini tashkil qiladi. Quyidagilar farq qilinadi: kindik kanalchasining tug‘ma churralari; go‘dak bolalardagi orttirilgan kindik churralari; kattalarning kindik churralari. Katta odamlardagi kindik churralari paydo bo’lish sabablari Ko‘pincha to‘g‘ri muskullar diastazi bilan birga keladi va ko‘p tuqqan yoki juda semirib […]

Kindik churrasini davolash va uning sabablari Read More »